"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Úspechy - Rok 2004

1 / 6

Úspechy podľa rokov: 1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Všetky úspechy


29.5.2004 Dlhé Klčovo: "Celoslovenská súťažná prehliadka" - 3. miesto v kategórii C

18.4.2004 Humenné: "Tancuj Tancuj" - krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, 1. a 2. miesto v kategórii C, a 2. miesto v kategórii B

16.4.2004 Humenné: "Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. a 2. miesto v kategórii C, a 1. miesto v kategórii B

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.