"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Úspechy - Rok 2005

4 / 6

Úspechy podľa rokov: 1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Všetky úspechy


28.5.2005 Dlhé Klčovo: "Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2005" - 3. miesto v kategórii A

17.4.2005 Humenné: "Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. miesto v kategóriách A, B a C, 3. miesto v kategórii C

17.4.2005 Humenné: "Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. miesto v kategóriách A, B, C

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.