"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Úspechy - Rok 2011

1 / 10

Úspechy podľa rokov: 1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Všetky úspechy


27. - 29.5.2011 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2011“

8.5.2011 Dlhé nad Cirochou: „Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórií G, 2. miesto v kategórií G, 2. miesto v kategórií C.

8.5.2011 Dlhé nad Cirochou: Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ..." - 1. miesto v kategórií G, 2. miesto v kategórií G, 1. miesto v kategórií B, 1. miesto v kategórií C.

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.