"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

O súbore

FS Šiňava bol založený 10.2.1997 na podnet p.Mariána Lojana. Od roku 2001 pracuje FS Šiňava ako občianske združenie a súčasť Súkromného centra voľného času Mariána Lojana.

Venuje sa vyhľadávaniu a obnove tradícií, piesní a tancov v autentickej podobe, z oblastí a dedín východného Slovenska - Parchovian, Pozdišoviec, Šariša, Sniny, Kamenice nad Cirochou...

Program FS ŠIŇAVA je pútavý a dynamicky rôznorodý. Ponúka divákom pestrú paletu nálad od jemných, lyrických prejavov ľudovej piesňovej poézie, až po pestré, výbušné a temperamentné tance.

Choreografickú tvorbu charakterizuje snaha o rozvíjanie špecifických lokálnych znakov tanečných motívov, dodržiavanie zaužívaných tradičných foriem tancov a pôsobivé estetické vyznenie námetu scénického uvedenia.

Všetky zvyky našich predkov sa snažíme zachovávať na nácvikoch ,ktoré máme 3-krát do týždňa vo veľkej tanečnej sále, alebo aj v choreografiách nášho súboru.

Okrem ľudového tanca a spevu sa venujeme najmä: tanečnej, pohybovej a rytmickej príprave, základom klasického tanca a kondičným cvičeniam.

Osobité scénické spracovanie, jasná dramaturgická a systematická práca priviedla folklórny súbor ŠIŇAVA na javiská popredných celoslovenských a európskych festivalov, kde úspešne reprezentoval mesto Snina i Slovensko.

Naplnením cieľa je dosiahnuť dlhodobé a cieľavedomé smerovanie FS ŠIŇAVA hlbšie spoznávanie, zachovávanie, zveľaďovanie a udržiavanie kultúrnych hodnôt ľudových tradícií.

V súčasnosti v súborovej tanečnej zložke pôsobí 106 členov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín:

Špecializujú sa na Slovenský folklór, ktorý svojou rozmanitosťou patrí medzi najbohatšie kultúry sveta. Popri tancovaní tancov z regiónov východného Slovenska, venujú sa aj tanečnej, pohybovej a rytmickej príprave, ako aj klasickému tancu, špeciálnym tanečným technikám a tanečným novinkám z oblasti moderných a spoločenských tancov.

Počas svojej krátkej existencie dosiahol FS Šiňava rôzne úspechy najmä na mnohých festivaloch vo svojom okolí a napriek svojej krátkej histórii sa dokázal presadiť ako na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

FS Šiňava sa zúčastnil na niekoľkých vystúpeniach v zahraničí: Poľsko, ČR, Rakúsko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko ...

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.